هر چاهی که حفر شود، چه بزرگ و چه کوچک، روزی پر خواهد شد و احتیاج به تخلیه دارد. در صورتی که مدام شاهد ورود حشرات موذی از راه های فاضلاب هستید، یا بوی نامطبوعی از آنها به مشام می رسد، باید به فکر تخلیه چاه باشید. در صورت عدم توجه به این نشانه ها، […]

ادامه →