لیست قیمت لوله بازکنی تهران در سال 1402 و سایر خدمات لوله بازکنی زیر نظر اتحادیه

قیمت لوله بازکنی سال 1402

قیمت لوله بازکنی تهران 1402

*باز کردن لوله از 1 تا 3 متر700.000 تومان
*باز کردن لوله از 1 تا 6 متر900.000 تومان
*باز کردن لوله از 1 تا 10 متر1.300.000 تومان
*باز کردن لوله از 1 تا 13 متر1.600.000 تومان
*باز کردن لوله از 1 تا 15 متر1.900.000 تومان
*باز کردن لوله از 1 تا 20 متر2.200.000 تومان
*باز کردن لوله از 1 تا 25 متر2.700.000 تومان
*باز کردن لوله از 1 تا 30 متر3.000.000 تومان
*باز کردن لوله از 1 تا 40 مترطبق نظر کارشناس لوله بازکنی
*سه نظام هر عدداز 400.000 تومان تا 1.000.000 تومان
 قیمت دستگاه 375 هر سه نظام450.000 تومان
 قیمت دستگاه 550هر سه نظام600.000تومان
 قیمت دستگاه 750 هرسه نظام750.000 تومان
 قیمت دستگاه 850 هرسه نظام900.000 تومان
 قیمت دستگاه 1500 هرسه نظام1.000.000 تومان

قیمت حفر چاه و لوله کشی 1401

*

برداشتن و چیدن طوقه بدون مصالح و پر کردن پشت طوقه یا کول هر متر مربع

130.000 تومان

*

لوله کشی و بنایی درب چاه

توافقی

*

حفر چاه نو در زمین دژ به وسیله کمپرسور

توافقی

*

حفر چاه فقط میله در زمین معمولی هر متر طول

3.500.000 تومان

*

حفر چاه نو در زمین معمولی (طول در عرض در ارتفاع ضرب می شود) تا یک متر (متر مقنی لحاظ می شود)

300.000 تومان

*

باز و بست درب چاه فاضلاب (یک حلقه)

از 800.000 تا 1.500.000 تومان

*

حفر چاه نو هر متر

200.000 تا 800.000 تومان

هزینه و قیمت لوله بازکنی با فنر

ما در شرکت خدمات فنی بهمن همه تلاش خود را به کار برده ایم تا با استفاده از تجهیزات به روز و پیشرفته لوله بازکنی، انواع فنر لوله بازکنی بهترین خدمات را به همشهریان تهرانی ارائه دهیم و در عین حال جانب انصاف و کسب روزی حلال را نیز رعایت نماییم.  به همین منظور کلیه سرویس کاران این شرکت نسبت به اخذ دستمزد خدمات، توجیه شده اند و شعار ما همواره بر این بوده است که منصفانه ترین و ارزان ترین قیمت لوله بازکنی تهران را داریم.